Home > Energy > Technieken & Wetgeving
Hou rekening met de nieuwe installatie-eisen bij renovatie
Vanaf 2015 gelden er nieuwe renovatie-eisen voor nieuw geplaatste, vervangen of vernieuwde installaties in bestaande gebouwen! Informeer je zeker op www.energiesparen.be . Deze eisen gelden op volgende installaties:

• verwarming: verplichte condenserende aardgas- en stookolieketels, elektrische warmtepompen én direct elektrische verwarming
• sanitair warm water: elektrische boilers en doorstromers, circulatieleidingen
• koeling: ijswatersystemen
• ventilatiesystemen: centrale ventilatiesystemen met mechanische toe- en af- voer
• verlichting: vaste verlichtingstoestellen aan muur, plafond en vloer
• verplichte energieverbruiksmeters voor grote installaties

 De installatie-eisen zullen gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovatie en/of functiewijziging in bestaande gebouwen. Voor installaties die hierboven niet vermeld zijn, gelden geen eisen. Uitgebreide informatie kan je vinden op www.energiesparen.be of www.2vlaanderen.be