Home / News / World Plumbing Day

World Plumbing Day

Plumbers don’t deserve shit! Every year on March 11th is World Plumbing Day. VERSANI puts them in the spotlight on that day with a nice gift.

Loodgieters krijgen vaak niet de erkenning die ze verdienen. Ze worden vaak stereotiep weggezet, maar daardoor vergeten we nog wel eens dat de loodgieter in onze maatschappij een onmisbare rol heeft.

Op deze dag wordt stilgestaan bij hoe belangrijk het werk van de loodgieters industrie is. Naast het opruimen van verstopte toiletten vervult deze industrie ook een vitale functie in het schoonhouden van publieke sanitaire voorzieningen, zoals riolen en waterzuiveringen. Op Wereld Loodgietersdag vinden o.a. campagnes plaats waarin het belang van goed loodgieterswerk wordt uitgelegd.

De Wereld Loodgietersdag is opgericht in 2010, na de aardbeving in Haïti. Toen hebben loodgieters een belangrijke rol gespeeld in het opbouwproces door goede sanitaire voorzieningen aan te leggen voor de slachtoffers. Daarmee hebben ze waarschijnlijk veel ziektes voorkomen.